Organkreis 2003, Tusche auf Papier, 60 x 50 cm

Organkreis

2003, Tusche auf Papier, 60 x 50 cm