Welle 2010, geschöpftes Papier, 45 x 35 cm

Papierschöpfungen